Nordreisa kommune

Nordreisa kommune er en av eierne av Halti kvenkultursenter IKS, og vertskommune for senteret.
Les mer | Skrevet 15.9 2010