Ny hjemmeside og ny kontaktinformasjon

Halti-foto-JørnHolm.jpg

Den 22. desember 2017 åpnet Halti kvenkultursenter ny hjemmeside. Den nettsiden du er inne på akkurat nå vil ikke lengre oppdateres, og vil etterhvert legges ned.

Les mer | Skrevet 22.12 2017
Picasa

Fortjenstorden til kvensk frontfigur

Terje Aronsen er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur.

Les mer | Skrevet 05.3 2015
UiT

Seminar om revitalisering av kvensk

Den 9.-10. oktober arrangeres det seminar om revitalisering av kvensk på Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Et variert og spennende program er nå utarbeidet.

Les mer | Skrevet 21.9 2014
salong festivalen

Salongfestivalen

Er du i Oslo- området, og ikke har mulighet å komme til årets PAASKIVIIKKO, så fortvil ikke! Du kan alltids stikke innom Salongfestivalen i Elverum for å høre mer om det kvenske.
Les mer | Skrevet 16.5 2011

Arkivene, bibliotekene, museene og de nasjonale minoritetene

Hva er en nasjonal minoritet? Hvem er de? Hva slags folkerettslig vern har Norge forpliktet seg til? I Stortingsmelding nr 15 (2000-2001) beklager regjeringa fornorskingspoli­tikken som har rammet de nasjonale minoritetene. Heftet inneholder en kort utdyping av hva denne assimilasjonspolitikken gikk ut på. Sist men ikke minst inneholder heftet en gjennomgang av forholdet mellom minoritetene og arkiv, bibliotek og museum.
Les mer | Skrevet 15.9 2010
halti-bygget

Troms Arbeiderparti med storsatsing på kvensk språk og kultur i Nord-Troms

Troms APs årsmøte likestiller kvensk kultur med samisk og norsk i fylket og ønsker blant annet kvenske skilt velkommen, itillegg til bedre språktilbud både for barn, elever og voksne. De jobber også for statlig finansiering av siste byggetrinn på Halti-bygget.
Les mer | Skrevet 15.9 2010