Du er her: Startsiden/Kvener

Ny hjemmeside og ny kontaktinformasjon

Halti-foto-JørnHolm.jpg

Den 22. desember 2017 åpnet Halti kvenkultursenter ny hjemmeside. Den nettsiden du er inne på akkurat nå vil ikke lengre oppdateres, og vil etterhvert legges ned.

Les mer | Skrevet 22.12 2017
Picasa

Fortjenstorden til kvensk frontfigur

Terje Aronsen er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur.

Les mer | Skrevet 05.3 2015
nrk_p2

Hør Finsksendinga på NRK P2

Finsksendinga på finsk og kvensk for finner og kvener har fast sendetid onsdager på NRK P2 i Nord-Norge, fra klokka 12.48 til 13.00.

Les mer | Skrevet 29.12 2014
Blomst

Hvem er kvenene? Hva er egentlig kvensk språk? Er jeg kvensk?

Vi har laget en enkel folder om kvenene og kvensk språk i Nord-Troms. Den legges ut her, og kan skrives ut og brukes av de som ønsker.
Les mer | Skrevet 19.12 2012
kvenene ved Lyngenfjorden

Bidrag til kundskab om Qvenerne i kongerigt Norge

Prest Nils Vibe Stockfleth skrev i 1848 et bidrag til kunnskap om kvenene i Norge.
Les mer | Skrevet 12.11 2012
Alta

Kvenske stedsnavn i Nord-Norge

Visste du, at når minoritetsnavn forsvant fra kart og offentlig bruk, så var det ikke bare et resultat av ei «naturlig utvikling», men også på grunn av den rådende minoritetspolitikken.
Les mer | Skrevet 14.5 2012
Anne- Gerd Jonassen

Ny leder i Norske kveners forbund!

Anne-Gerd Jonassen fra Kvænangsbotn er valgt til ny leder i Norske kveners forbund.
Les mer | Skrevet 18.3 2012
Kvensmykke på luhkka passer fint!

Kvenske og samiske dokumenter inn i Norges dokumentarv!

UNESCOs Memory of the World-program skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarv. Et internasjonalt register over verdifull dokumentarv har eksistert i mange år. Blant Norges viktigste dokumenter finner du kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845-1914.Les mer | Skrevet 08.2 2012
Noen salmer fra nord

Noen salmer fra nord

Kirkelig utdanningssenter i nord og Kirkemusikksenter Nord ga i 2011 ut en bok med salmer fra våre områder. Salmene er på norsk, kvensk og samisk.
Les mer | Skrevet 07.2 2012
Markedsplassen i Skibotn

Immateriell kulturarv i Norge

"Kvenene har lang erfaring i å leve med og håndtere flere identiteter, men uttrykker at det ligger et problem i storsamfunnets kategoriseringer av identitet, og dermed i begrensninger i valget av dem. Etter storsamfunnets kategoriseringer opplever kvenene at man må være enten kven
eller samisk, man kan aldri være både‐og. En konsekvens av dette kan for eksempel være at
man må velge om barna skal ha språkundervisning i samisk eller kvensk, noe som påvirker
deres identitet. Mangfoldet blir satt i rammer, det blir tvunget inn i et enfold."
Les mer | Skrevet 05.12 2011