Ny hjemmeside og ny kontaktinformasjon

Halti-foto-JørnHolm.jpg

Den 22. desember 2017 åpnet Halti kvenkultursenter ny hjemmeside. Den nettsiden du er inne på akkurat nå vil ikke lengre oppdateres, og vil etterhvert legges ned.

Les mer | Skrevet 22.12 2017
logo_side

Tilskudd til Halti Kvenkultursenter IKS

Halti Kvenkultursenter IKS kan gledelig meddele at man har fått tildelt driftmidler for 2015 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, samt at man har fått prosjektstøtte til språk- og kulturtiltak som blant annet retter seg mot barn og unge.

Les mer | Skrevet 30.1 2015
bokbussen

Trespråklig eventyrturne i Nord-Troms

Halti Kvenkultursenter kan for tredje gang invitere til flerspråklig eventyrturne i samarbeid med Kåfjord Samiske Språksenter og Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms. Hovedmålgruppa er førskolegruppene og 1. klassinger i Nord-Troms. Bussturneen vil finne sted fra 19.-28. januar.

Les mer | Skrevet 15.1 2015
badeløftet

Fylkestinget i Troms gikk "all in"

Enstemmig vedtak om støtte til oppgradering av kvensk språk.

Les mer | Skrevet 17.12 2014
trio

Inviterer til adventsbadstu

Vi følger fylkestinget i Troms og saken om «innebyggerinitiativ om oppgradering av kvensk språk» på live stream fra Halti, før vi avslutter med sauna og sosialtsamvær ved «gammelbrua» på Storslett.

Les mer | Skrevet 09.12 2014
Pål-Vegard

Ny daglig leder på Kvenkultursenteret

Pål Vegard Eriksen er konstituert som ny daglig leder på Halti Kvenkultursenter IKS. Han tar over etter Eskild Johansen som gikk av 31. september.

Les mer | Skrevet 01.10 2014
logo side

Nytt styre i Halti Kvenkultursenter IKS

Representantskapet hadde møte 25. September på Storslett. 

Les mer | Skrevet 27.9 2014
Picasa

Nye fjes på kvenkultursenteret

I daglig leder Eskild Johansens fravær er Pål Vegard Eriksen (bilde) hentet inn som vikar, han har vært engasjert siden 20. august og vil i første omgang fungere som daglig leder ut september. Samtidig er Lisa Vangen engasjert i en prosjektstilling hva angår kvenkultursenterets rolle i forbindelse med samordning og samhandling i nye Halti.

Les mer | Skrevet 06.9 2014
Halti2

500 000 til Halti Kvenkultursenter - for språkarbeid i Nord-Troms

Halti Kvenkultursenter har fått 505 000 kroner i støtte til kvensk språkutvikling fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Støtten skal bidra til drift av språktiltak i Nord-Troms. Dermed viderefører regjeringen støtten fra 2013. Halti Kvenkultursenter vil derfor være i stand til å fortsette arbeidet med kvensk språk i Nord-Troms også i 2014. 

Les mer | Skrevet 29.1 2014
Eskild Johansen

Ny daglig leder i Halti Kvenkultursenter

Eskild Johansen er igang som ny daglig leder ved Halti Kvenkultursenter - etter Lisa Vangen. Johansen kommer fra jobben som prosjektleder for Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan - en jobb han forlot tidlig i desember. Johansen har sin kvenslekt fra Nordmannvik og Djupvik - i tillegg til Horsnes i Storfjorden. 

Les mer | Skrevet 09.1 2014